top of page

Verdensarvsenter for bergkunst - Uteoppholdsareal 

Rolle: lark og prosjektleder
Status: konsept, kostnadsoverslag og anbud

Image12 (1).jpg
Side 1.jpg

Konseptet til utforming av uteområdet bygger på sammenhenger mellom Verdensarvsenterets visjon og daglige forskningsbaserte og arkiologiske praksiss. Der hovedtrekkene tid,  kunst, tolkning og arkiologi er trekt frem som hovedmaterialet for videre arbeid.  Konseptet refererer til de ulike lagene av historie og kunnskap gjennom hovedprinsipper: Skala, forskyvninger og over /under.

Siden 2.jpg

Basert på grunndig analyse ble det utarbeidet prinsipper som kan anvendes ved utforming av romlige konstruksjoner. Disse er bygget opp av lameller i bærekraftig dyrket accoya tre. Treverket tåler å stå ubehandlet ute i minst 50år. 

Verdensarvsenteret for bergkunst i Alta arbeider med bevaring, dokumentasjon og formidling av bergkunst i Finnmark. Oppdraget var å prosjektere en lekeplass på utsiktssiden av museet. Der målet var å ha en lærings - og lekedimensjon i konseptet. 

Bilde verdensarvsenterets nettside

Bilde viser et utvalg av variasjon i bergkunst 

SIDE 17.jpg

Hvordan skape noe i tråd med verdensarvsenterets visjon og samtidig ikke stenge igjen ustikten? Hvordan tilføre noe som ikke konkurerer med den vakre og rene estetikken som oppstår mellom museets arkitektur og landskapet det ligger i? På hvilken måte bør arealet utformes for at man skal klare å akseptere å plassere noe i denne åpne, råe, og ærlige naturen? 

1-IMG_8597.jpg

Bilder fra befaring

bottom of page