top of page

Vrimle

Prosjekt:Oppgradering/renovasjon
Rolle: prosjektleder og iark
Status: ferdigstilt 

Et forsøk på å gi en korridor ny funksjon ved å tilføre romlige element og sittemuligheter

image00017.jpg
336771457_1266721027596616_6422636170565170880_n.jpg

Inngangsportal til konokorridor 

image00023 (1).jpg

Ledelinjer i kinokorridor som er integrert i en omvendt brystningspanel, et grep for å spare materiell og samtidig få den mørke korridoren til å møte dagens krav til universiell utforming

image00029 (1).jpg

Serveringsdisk med oppbevaring til bruk på premiere

bottom of page