top of page

Ly

Prosjekt:småskala arkitektur
Rolle: ark
Status: ferdigstilt 

IMG_8790 (2).jpg

Tilpassning av nivå til mennesker av ulik størrelse har vært et viktig premiss i utformingen. 

Ly er et sett med gapahuker som er spesialdesignet for et utvendig idrettsanlegg. Ulike gapahuker bygger på samme prinsipp og er plassert forskjellige steder på uteområdet. 

Målet har vært å designe romlig konstruksjon for ly som rommmer ca 10 persjoner i ulik alder og dermed størrelse. Derfra vokste det frem et konsept og konstruksjon basert på ulike nivå. Nivåene bidrar til å kunne plassere mange på et lite areal, samtidig som alle kan få sitte ordentlig og ha utsyn.

Gapahukene er tosidig, slik at man kan sitte både på fremsiden og baksiden, eller man kan bruke baksiden til oppbevaring av ved.

1 (1).jpg
2.jpg
5.jpg

En vidreutvikling er en gapahuk som er ment å romme mellom 15-20 persjoner. Prinsippet tillater å bygge utstyrbod på baksiden eller sittebenk. 

bottom of page