top of page

K.25

Rolle: lark
Status: konsept til  konkuranse

A90-200 Hovedinngang.jpg

Prosjektet «K.25» er et enkelt og stilrent leilighetsbygg. Kledd i varige materialer og fine farger glir bygningen inn i landskapet og kompletterer det omkringliggende boligområdet. Målet er at beboerne og deres gjester ikke skal ha institusjonslignende rammer, men oppleve moderne leiligheter.

 


Bygget er lett å finne og lett å komme til, det er synlig fra Nordvågveien og med adkomst via Kirkegata. Hovedinngangen er tydelig, uteområdet utformet for alle og parkeringen ligger nærme inngangen. Ulik overflate skiller parkeringer, leveringsområde og gangarealer. Inngangen er skjermet på sidene og med takoverbygg.

Inne i bygget er det lett å få oversikt og det er korte avstander til det meste. Trappog heis ligger i midten med en fløy på hver side, vinkelrett på hverandre. To avleilighetene ligger i 1. etasje og har nærhet til bakkeplan og tjenestebase. Resten avleilighetene ligger i 2. etasje, her har halvparten adkomst innenfra. Den andrehalvparten har inngang utenfra, godt skjermet under et tak som også slipper inn lys.Med egen inngang utenfra understrekes det at leiligheten er en egen boenhet, medstørre grad av selvstendighet.

Selv om de fleste leilighetene har lik størrelse og rommer omtrent det samme, så er vinduene plassert ulikt i hver av dem. Dette gjør at hver eneste boenhet er unik og alle oppleves ulike, med sin egne utsikt.


Tjenestebasen ligger sentralt og tilgjengelig midt i bygget, nærmest inngangen og vertikaltransporten. Dette gir god oversikt og rask kommunikasjon internt når det trengs. Driftsarealene ligger også i 1.etasje, sentralt og tilgjengelig, men også skjermet inn mot terrenget.


Felles aktivitetsarealer henvender seg mot eiendommens to ulike sider.Fellesrom med kjøkken har en lun og skjermet solkrok utenfor, orientert rett mot sør og med takoverbygg. Uteplatten kan brukes på godværsdager, mens utsiktsstua mot nord henvender seg mot sjøen, aktiviteten langs veien, parkeringen og besøk som kommer.

I tillegg til enkel og intuitiv veifinningsstrategi er også planløsningen effektiv og kompakt. Bygningsformen gir rom for flere ulike konstruksjonsmetoder, og uansett hvilken konstruksjon som velges vil den enkle utformingen gi lavest mulige driftskostnader. Energikostnadene reduseres også gjennom svært få kuldebroer. Den enkle formen gir færre tekniske overganger og et teknisk sikkert bygg gjennom alle dets leveår. Om behovene forandrer seg i fremtiden er bygget svært fleksibelt for endringer.


Med beiset trekledning i okergul farge kan fasadene stå i mange år uten vedlikehold. Fargen er tidløs, og harmonerer med både gjenreisningsbebyggelse og dagens byggeskikk. Innslag av fargede fasadeplater markerer innganger og benyttes på mer skjermede steder av fasaden. Gesimsbeslag, dører og vinduer gis kontrastfarge, dette synliggjør åpningene, samtidig som det markerer bygningsformen og «strammer opp» fasadene. Byggets bærekonstruksjon vil være skjult i vegger og tak, dette gir rene og enkle flater inne og ute. Den valgte etasjehøyden gir tilstrekkelig plass over himling til alle nødvendige tekniske føringer. Høyden på bygget er også valgt ut fra terrenget, - ved å møte eksisterende terreng på riktig nivå oppnås minst mulig inngrep i tomta, samtidig som inngangen i 1.etasje blir trinnfri og utearealet blir universelt utformet - med høyde over havet på k. 25.

1. etasje

2. etasje

bottom of page